توجه توجه

همشهریان گرامی؛

🔶اداره بهزیستی شهرستان زیرکوه،به مناسبت هفته بهزیستی(۲۲لغابت۲۷تیرماه)خدمات غربالگری بینایی کودکان ۳تا۶سال،غربالگری شنوایی نوزادان و مشاوره فردی-خانوادگی را به صورت رایگان ارائه می نماید.
آدرس و تلفن:
مکان غربالگری بینایی:موسسه طفلان مسلم،جنب مدرسه حکمت-۳۲۵۰۴۵۹۴
مکان غربالگری شنوایی:بیمارستان کوثر حاجی آباد-۰۹۱۵۲۶۴۸۲۱۶

مکان مشاوره:سه راهی اردکول _ جنب نانوایی_ مرکز مشاوره رهگشا-۳۲۵۰۱۳۵۶