برپایی نمایشگاهی کوچک از دستاوردهای معلولین شهرستان زیرکوه در مصلی نماز جمعه

گفتنی است و باعث خوشحالی است که مسئولین و نمازگذاران از دستاوردها بازدید،و همچنین خرید نمودند.