برگزاری جلسه شورای توانبخشی مبتنی بر جامعه روستاهای بارنجگان،چاه عمیق،ملکی و چاه الله داد در دهیاری روستای بارنجگان با حضور بارانی رئیس اداره بهزیستی شهرستان زیرکوه،تسهیلگر خانم رشادتی و همچنین دهیاران و شوراهای روستاها